Kawasaki Robots Controller E3X

Available

Kawasaki BX200L

Axes: 6
Max. Reach: 2,597mm
Max. Load: 200kg
Available

Kawasaki BX250L

Axes: 6
Max. Reach: 2,812mm
Max. Load: 250kg
Available

Kawasaki BX300L

Axes: 6
Max. Reach: 2,812mm
Max. Load: 300kg
Available

Kawasaki MXE350L

Axes: 6
Max. Reach: 3,018mm
Max. Load: 350kg
Out of stock

Kawasaki RS06L

Axes: 6
Max. Reach: 1,650mm
Max. Load: 6kg
Out of stock

Kawasaki RS010L

Axes: 6
Max. Reach: 1,925mm
Max. Load: 10kg
Out of stock

Kawasaki RS015X

Axes: 6
Max. Reach: 3,150mm
Max. Load: 15kg
Out of stock

Kawasaki RS020N

Axes: 6
Max. Reach: 1,725mm
Max. Load: 20kg
Out of stock

Kawasaki RS030N

Axes: 6
Max. Reach: 2,100mm
Max. Load: 30kg
Out of stock

Kawasaki RS050N

Axes: 6
Max. Reach: 2,100mm
Max. Load: 50kg
Out of stock

RD080N

Axes: 5
Max. Reach: 2,100mm
Max. Load: 80kg
Out of stock

Kawasaki RS080N

Axes: 6
Max. Reach: 2,100mm
Max. Load: 80kg
Out of stock

Kawasaki BX100L

Axes: 6
Max. Reach: 2,597mm
Max. Load: 100kg
Out of stock

Kawasaki ZH100U

Axes: 6
Max. Reach: 1,634 mm
Max. Load: 100kg
Out of stock

Kawasaki BX100N

Axes: 6
Max. Reach: 2,200 mm
Max. Load: 100kg
Out of stock

Kawasaki ZX130U

Axes: 6
Max. Reach: 2,651mm
Max. Load: 130kg
Out of stock

Kawasaki ZX130L

Axes: 6
Max. Reach: 2,951mm
Max. Load: 130kg
Out of stock

Kawasaki ZTE130U

Axes: 6
Max. Reach: 3,230mm
Max. Load: 130kg
Out of stock

Kawasaki BX130X

Axes: 6
Max. Reach: 2,991mm
Max. Load: 130kg
Out of stock

Kawasaki ZX165U

Axes: 6
Max. Reach: 2,651mm
Max. Load: 165kg
Out of stock

Kawasaki ZTE165U

Axes: 6
Max. Reach: 3,230mm
Max. Load: 165kg
Out of stock

Kawasaki BX165L

Axes: 6
Max. Reach: 2,597mm
Max. Load: 165kg
Out of stock

Kawasaki BX165N

Axes: 6
Max. Reach: 2,325mm
Max. Load: 165kg
Out of stock

Kawasaki BT200L

Axes: 6
Max. Reach: 3,151mm
Max. Load: 200kg
Out of stock

Kawasaki ZXE200S

Axes: 6
Max. Reach: 2,651mm
Max. Load: 200kg
Out of stock

Kawasaki ZTE200S

Axes: 6
Max. Reach: 3,230mm
Max. Load: 200kg
Out of stock

ZD250S

Axes: 4
Max. Reach: 3,255mm
Max. Load: 250kg
Out of stock

Kawasaki ZXE300S

Axes: 6
Max. Reach: 2,501mm
Max. Load: 300kg
Out of stock

Kawasaki MT400N

Axes: 6
Max. Reach: 4,319 verticalmm
Max. Load: 400kg
Out of stock

Kawasaki MXE420L

Axes: 6
Max. Reach: 2,778mm
Max. Load: 420kg
Out of stock

Kawasaki MXE500N

Axes: 6
Max. Reach: 2,540mm
Max. Load: 500kg
Out of stock

Kawasaki MXE700N

Axes: 6
Max. Reach: 2,540mm
Max. Load: 700kg